Hanoinet - Quá khứ là những điều đã qua, nếu biến nó thành “bóng ma” ám ảnh bạn trong hiện tại, chỉ có thể làm bạn đau khổ hơn, thay vì hãy can đảm giúp người và giúp mình vượt qua nó…