Công ty TNHH mới thành lập đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Nhưng sắp tới công ty phải di chuyển trụ sở (sang quận khác) thì có phải làm thủ tục thay đổi nơi đóng bảo hiểm xã hội không? Nếu phải thay đổi thì thủ tục gồm những gì? (Đ.T.Vân, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội)

Hỏi: Công ty TNHH mới thành lập đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Nhưng sắp tới công ty phải di chuyển trụ sở (sang quận khác) thì có phải làm thủ tục thay đổi nơi đóng bảo hiểm xã hội không? Nếu phải thay đổi thì thủ tục gồm những gì? (Đ.T.Vân, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) Trả lời: Khi thay đổi địa điểm trụ sở sang quận khác, công ty phải làm thủ tục chuyển nơi đóng bảo hiểm xã hội. Công ty bạn cần gửi văn bản cho bảo hiểm xã hội nơi chuyển đi để giải quyết những tồn đọng cũ, chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đồng thời đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội quận chuyển đến. Trường hợp đơn vị còn nợ tiền bảo hiểm xã hội và muốn chuyển số nợ sang thực hiện tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đến thì phải có văn bản chính thức có ý kiến xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đến. Cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đi sẽ lập văn bản xác định số tiền nợ của đơn vị để chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đến thực hiện. Trường hợp sau khi đã chốt sổ bảo hiểm xã hội chuyển đi, nếu có sai sót cần điều chỉnh, bổ sung thì công ty làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận nơi chuyển đến. Khi di chuyển ra khỏi địa bàn cũ, nếu thẻ bảo hiểm y tế của người lao động vẫn còn giá trị sử dụng thì vẫn tiếp tục được sử dụng, không phải cấp lại thẻ mới cho đến khi thẻ cũ hết giá trị sử dụng.