Hanoinet - Mới sáng ra bên hàng xóm của tôi đã ầm ĩ. Tiếng ông Khá oang oang: “Đập chết nó đi cho tao, voi đú chuột chù cũng đú. N­ước ng­ười ta giàu có, đủ điều kiện bảo đảm không có dịch bệnh, đằng này nhà nghèo, thuốc đắt, chư­a ai nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh từ chuột truyền sang… ”.