Khuyến khích giảng viên nhất là các giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng các nhóm giảng dạy nghiên cứu để phát triển các ngành có thế mạnh của từng trường. Đó là những phát biểu của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga tại Hội thảo chuyển giao công nghệ và giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ năm 2016 diễn ra sáng 15.10 do Bộ GD-ĐT phối hợp cùng ĐH Huế tổ chức.

Chuyen giao va gioi thieu san pham khoa hoc cong nghe moi - Anh 1

Trong khuôn khổ hội thảo, đã có 3 hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ được ký kết giữa các trường ĐH và UBND xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế), Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Peter Hand Hà Nội và Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển Khoa học – Công nghệ Bắc Ninh.

Hội thảo cũng đã triển lãm 90 sản phẩm khoa học - công nghệ ở các lĩnh vực: Khoa học xã hội - nhân văn, Khoa học tự nhiên - kỹ thuật, Du lịch, Nông - Lâm nghiệp, Sinh học - Y học.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ Trưởng Bùi Văn Ga cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Xem đây là nền tảng, động lực thúc đẩy cho sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 đang diễn ra nhanh chóng, đòi hỏi các trường ĐH phải tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học để đào tạo những thế hệ sinh viên giỏi, thích nghi với điều kiện mới.

Hội thảo chuyển giao công nghệ và giới thiệu các sản phẩm khoa học - công nghệ là hoạt động thường niên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để hoạt động này tiếp tục đạt những hiệu quả tích cực trong các năm tới, Thứ trưởng Bùi Văn Ga yêu cầu: cần có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục; tăng cường đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học; có cơ chế đặc biệt để phát triển một số trường ĐH thành trung tâm chuyển giao quốc gia;

Khuyến khích giảng viên, nhất là giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng các nhóm giảng dạy, nghiên cứu, tập trung phát triển các ngành thế mạnh của từng trường; có cơ chế, chính sách thu hút các chuyên gia giỏi ở nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài về tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cho các cơ sở giáo dục, trung tâm, viện nghiên cứu.

Chuyen giao va gioi thieu san pham khoa hoc cong nghe moi - Anh 2

Bộ Giáo dục chính thức ký chuyển giao và giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ mới tại Huế

Tuy nhiên chúng ta cũng nhìn nhận một thực tế rằng trong những năm qua công tác nghiên cứu khoa học của các trường ĐH ở nước ta chưa được quan tâm đúng mức, một phần vì cơ sở vật chất phương tiện phục vụ nghiên cứu khoa học còn nhiều hạn chế, một phần vì giáo viên còn lo dạy quá nhiều giờ không còn thời gian nghiên cứu khoa học, một phần chính sách cơ chế, chính sách chưa có sự ràng buộc giảng viên và các nhà trường phải thực hiện nghiên cứu khoa học. Sự hỗ trợ của các doanh nghiệp cho nhà trường trong nghiên cứu khoa học chưa được thực hiện thường xuyên.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng đưa ra giải pháp cần tăng cường đầu tư tiềm lực nghiên cứu khoa học công nghệ cho các cơ sở giáo dục Đại học. Các giải pháp bao gồm khuyến khích giảng viên nhất là các giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng các nhóm giảng dạy nghiên cứu để phát triển các ngành có thế mạnh của từng trường.

Dạ Thảo