Dù Nga có những tiến bộ vượt bậc, nói vui là không "ngố" nữa, nhưng xét trình độ chung ở châu Âu họ chỉ mới ở mức trung bình khá. Hiện tại, Tây Ban Nha đẳng cấp vẫn cao hơn.