NDĐT- Gấu trúc đực Mei Sheng, sinh tại vườn thú San Diego (Mỹ) bốn năm trước, đang được đưa về Trung Quốc để tham gia chương trình gây giống.