TT - Tháng 10-2003, tôi đến Bắc Triều Tiên trong 1 chuyến du lịch theo tour 1 tuần. Với mật độ tham quan dày đặc, chuyến đi này lạ lùng ở mọi góc độ, ngay cả chỉ qua những gì mà người ta cho phép tôi thấy.