Những chiếc đồng hồ này được thiết kế hết sức phức tạo, cho phép người dùng quan sát được những chuyển động cơ học đẹp mắt phía bên trong.