(Chinhphu.vn) - Ngày 18/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đổi mua bù 762.000 liều vắc xin LMLM (lở mồm long móng) 3 týp sang mua bổ sung 100.000 lít thuốc sát trùng Benkocid đưa vào dự trữ quốc gia để phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc sử dụng số kinh phí mua thuốc sát trùng nêu trên phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Quốc Hà