BizLIVE - Thủ tướng chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo về việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn hai tỉnh Bắc Kạn và Thanh Hóa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý cho tỉnh Bắc Kạn chuyển mục đích sử dụng 3,96ha đất trồng lúa. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện chuyển đổi diện tích này để thực hiện 36 dự án, công trình đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho phép UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng 122,22ha đất trồng lúa để thực hiện 43 dự án, công trình đã thống nhất trước đó.

UBND hai tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi theo đúng quy định. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và báo cáo việc thực hiện trên, đồng thời yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương có ý kiến về các dự án, công trình còn lại để trình lên Thủ tướng chính phủ thẩm định, xem xét.