(HNM) - Bùi Thị Nhung là người của những kỷ lục, một hiện tượng của điền kinh Việt Nam trong gần 10 năm qua. Gọi Nhung là người có năng khiếu nhảy cao thì chưa hẳn đúng bởi trong từng bước nhảy của cô đều có nét khổ luyện cộng sự dạy bảo đến nơi đến chốn về kỹ thuật cơ bản.