Một thế hệ diễn viên trẻ, tài năng của Trung Quốc đã xuất hiện, đe dọa vị thế của những ngôi sao đàn chị. Đó là Thang Duy, Dư Nam và Trương Tịnh Sơ.