Chương trình có 52 tập, mỗi tập dài 40 phút, phát trên kênh HTV7 vào 16 giờ chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 16-3-2008.