ND-  Chương trình nghệ thuật đặc biệt Hội tụ năm châu - kết nối bạn bè sẽ diễn ra tối ngày 24-11, tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh).