(NLĐ)- Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - cơ quan thường trực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vừa có hướng dẫn viết bản thu hoạch cá nhân và chương trình hành động của tổ chức Đảng, đoàn thể thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sau khi nghiên cứu, học tập 2 chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu” và tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Bác Hồ.