Hanoinet - Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) thông báo sẽ thực hiện Chương trình cảm ơn khách hàng dành cho tất cả các khách hàng sở hữu xe Toyota lắp ráp tại Việt Nam.