(VietNamNet) - ’’Có hôm tôi bị mất thẻ cô ấy trong phòng có nhờ mở cửa giúp nhưng cô ấy đã không mở và nói tôi phải tự xuống lễ tân lấy thẻ để vào’’ - Chung Thục Quyên nói.