"Chúng ta sẽ có một cái Tết rất nóng về giá cả do tác động sau cú sốc xăng dầu cùng với những hậu quả để lại sau hàng loạt các đợt thiên tai, dịch bệnh...", Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định.