Hôm nay (27.6), CĐ Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tổ chức ĐH lần thứ III (nhiệm kỳ 2008-2013). Quản lý trên 100 CĐCS với 40.000 đoàn viên, CĐ Vinashin đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi và xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ, góp phần làm nên thương hiệu ngành đóng tàu VN.