(ANTĐ) - Tôi và anh T chung sống với nhau từ năm 1990, chưa đăng ký kết hôn, chúng tôi có hai con chung. Nay chồng tôi bỏ mẹ con tôi lấy người khác, tôi cũng muốn lập gia đình để có chỗ nương tựa về sau. Vậy xin hỏi tôi có phải làm thủ tục ly hôn người chồng trước hay không? Tài sản chung được chia ra sao và con chung sẽ giải quyết như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 về việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình do Quốc hội ban hành thì nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 3-1-1987 đến 1-1-2001, mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của luật này thì có nghĩa vụ đăng ký kết hôn trong thời hạn hai năm, kể từ ngày luật này có hiệu lực cho đến ngày 1-1-2003; trong thời hạn này mà họ không đăng ký kết hôn, nhưng có yêu cầu ly hôn thì tòa án áp dụng các quy định về ly hôn của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 để giải quyết. Từ sau ngày 1-1-2003 mà họ không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng; Như vậy, anh chị sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 1990 đến nay vẫn chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng; nếu có yêu cầu ly hôn thì tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì tòa án áp dụng khoản 2 và khoản 3, điều 17 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 để giải quyết: Quyền lợi của con được giải quyết như trường hợp cha mẹ ly hôn. Tài sản được giải quyết theo nguyên tắc tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó; tài sản chung được chia theo thỏa thuận của các bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết, có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên, ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con. (Văn phòng LS Phúc Thọ -23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)