ND - Gần đây dư luận trong tỉnh Phú Thọ rất bức xúc về việc UBND tỉnh thu hồi đất của Thư viện tỉnh để xây dựng khách sạn, nhưng không thông báo trụ sở làm việc tạm thời cũng như địa điểm để xây thư viện mới. Thực chất của vấn đề này như thế nào?