ND- Càng về cuối năm, TP Hồ Chí Minh đang là một công trường xây dựng ngổn ngang, với hàng trăm công trình lớn, nhỏ.