Theo nhận định của một số chuyên gia, trong tháng 12 tới, có thể có nhiều nhà đầu tư tăng cường bán ra...