Trong bối cảnh khó khăn, một chênh lệch từ 5% - 7% đủ để kích thích nhà đầu tư ngắn hạn bán ra. Nhưng lực cầu mạnh đã hỗ trợ VN-Index phiên này...