Giữa phiên giao dịch hôm nay, nhiều nhà đầu tư xôn xao và hướng sự chú ý vào hiện tượng “bất thường” trên sàn Hà Nội...