Phiên thứ tư liên tiếp (10/04), chỉ số LSX Composite đóng cửa tại mức tham chiếu 987.62 điểm. Hai mã BCEL và EDL-Gen cũng lần lượt có phiên đứng giá thứ 5 và thứ 4 liên tiếp.

Thanh khoản toàn thị trường cải thiện nhẹ, với 39,771 đơn vị chuyển nhượng, trị giá gần 191 triệu kip. So phiên hôm qua, tăng 64% về lượng và 60% về giá trị.

Mã BCEL đứng yên ở mức 6,500 kip/cp và không có cổ phiếu nào khớp lệnh. Trong khi đó, mã EDL-Gen không đổi ở mức 4,800 kip/cp với khối lượng và giá trị tương tự như của LSX Composite, giảm 75% so phiên liền kề.

BCEL sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011 vào ngày 11/04. Dự kiến tại Đại hội này, BCEL sẽ trình cổ đông phương án trích 106 tỷ kip (tương ứng 776 kip/cp) để chi trả cổ tức 2011 trong tháng 4. Được biết, mức cổ tức trong cả năm 2011 của EDL-Gen là 497.97 kip/cp.