Sáng nay, 23.2, màu đỏ vẫn tiếp tục bao trùm hai sàn giao dịch HOSE và HASTC. Vn-Index tiếp tục giảm thêm 8,55 điểm còn 244,02 điểm. Hastc-Index giảm 3,94 điểm, còn 80,26 điểm.