Tuần qua, giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phó Hồ Chí Minh có nhiều biến động, nhưng chỉ số VN-Index chỉ tăng trong 2 phiên đầu tuần và lại nhanh chóng trở lại đà giảm điểm đến hết tuần.