CTCP Chứng khoán Artex có tỷ lệ đầu tư vào một dự án kinh doanh của Công ty vượt quá 15% vốn chủ sở hữu và tổng tỷ lệ đầu tư vào các dự án kinh doanh của Công ty vượt quá 20% vốn chủ sở hữu.

Chung khoan Artex bi phat 125 trieu do vi pham han che dau tu - Anh 1

Ngày 14/10/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1108/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán Artex.

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 125 triệu đồng vì đã vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Cụ thể, tỷ lệ đầu tư vào một dự án kinh doanh của Công ty vượt quá 15% vốn chủ sở hữu và tổng tỷ lệ đầu tư vào các dự án kinh doanh của Công ty vượt quá 20% vốn chủ sở hữu.

Cùng ngày, UBCKNN cũng ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội do công ty này nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 01 tháng đến 12 tháng.