(Vietstock) – CTCP Chứng khoán An Nam vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 với tổng doanh thu chỉ đạt gần 500 triệu đồng và tiếp tục lỗ nặng hơn năm trước với mức lợi nhuận sau thuế âm 6 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2010, tổng doanh thu của Chứng khoán An Nam đạt 495 triệu đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chiếm 208 triệu đồng, doanh thu từ đầu tư chứng khoán đóng góp 3 triệu đồng, còn lại là doanh thu từ hoạt động tư vấn và hoạt động khác. Trong khi đó, chi phí hoạt động kinh doanh hết 1.8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp lên đến 4.8 tỷ đồng đã khiến lợi nhuận thuần của công ty này âm 6 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế cũng âm 6 tỷ đồng. Được biết, năm 2009, công ty này đạt 1.5 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ 525 triệu đồng.