Những ngày qua, CTCP Chứng khoán TPHCM (HOSE: HCM) liên tục công bố trở thành nhà đầu tư lớn tại 4/6 quỹ đại chúng niêm yết trên thị trường.

Cụ thể, HCM đã mua 1,729,430 ccq của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (HOSE: PRUBF1 ) và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 10/04, nâng tỷ lệ sở hữu từ 3.94% lên 7.4%, tương ứng 3,699,280 ccq sau giao dịch.

Trước đó, vào ngày 29/03 Đại hội Nhà đầu tư của PRUBF1 đã thông qua phương án hủy niêm yết, thanh lý tài sản và giải thể quỹ tại thời điểm kết thúc thời hạn hoạt động của Quỹ ngày 06/10/2013. Hiện tại, giá chứng chỉ quỹ PRUBF1 chỉ hơn 9,000 đồng trong khi giá trị tài sản ròng tính đến 11/04 là 10,515 đồng/ccq.

Sau khi trở thành cổ đông lớn của PRUBF1, HCM công bố đã mua thêm 40,000 ccq của Quỹ của Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife (HOSE: MAFPF1 ), nâng sở hữu lên 1,030,780 ccq MAFPF1, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 4.81% lên 5% và trở thành nhà đầu tư lớn của quỹ này kể từ ngày 11/04.

Cũng từ ngày 11/04, HCM nâng sở hữu tại Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (HOSE: VFMVF1 ) từ 14.1% lên 15.1% tương đương 15,101,591 ccq sau khi mua vào thêm 1,004,910 ccq này.

Ngoài ra, trước khi Quỹ đầu tư năng động Việt Nam ( VFMVFA ) hủy niêm yết tại Sở GDCK TPHCM (HOSE) từ ngày 11/03 để chuyển đổi sang quỹ mở, HCM đã kịp gom 3,387,280 ccp của quỹ này, tương đương 14.09% chứng chỉ đang lưu hành.

Riêng hai quỹ đại chúng là Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (HOSE: VFMVF4 ) và Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB ( HOSE : ASIAGF ), HCM chưa trở thành cổ đông lớn.

Được biết, trong khi PRUBF1 quyết định giải thể và đóng quỹ thì tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2013 của VFMVF1 và MAFPF1, nhà đầu tư của hai quỹ này đã nhất trí phương án đóng quỹ để chuyển đổi sang mô hình quỹ mở.

Hằng Nga (Vietstock)

FFN