CĐ Ngân hàng VN: Tiến hành nhập dữ liệu khen thưởng của các cấp CĐ trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam từ năm 2013, 2014, 2015 để thuận tiện cho công tác theo dõi, quản lý công tác TĐKT trong toàn hệ thống. L.Nguyên

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình: Phối hợp với BHXH tỉnh Quảng Bình tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, BHXH và chính sách của người lao động tại LĐLĐ huyện Tuyên Hóa, Cty may S&D, LĐLĐ TP. Đồng Hới với hơn 500 LĐ tham gia. Đ.L

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Trong quý III/2016 đã khảo sát, tuyên truyền vận động hơn 100 doanh nghiệp, phát triển được 12 CĐCS và 200 đoàn viên, nâng tổng số CĐCS được thành lập từ đầu năm đến nay lên 30 CĐCS và phát triển được 1.328 đoàn viên. Số DN trên địa bàn tỉnh được các cấp CĐ đến khảo sát tuyên truyền vận động từ đầu năm đến nay là 560 đơn vị. V.Đ

LĐLĐ tỉnh Thái Bình: Chỉ đạo các cấp CĐ mua báo Lao Động theo Chỉ thị số 01/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (Khóa XI) về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức CĐ trong tình hình mới”; hằng tháng tiếp tục duy trì cấp 50 số báo Lao Động cho các CĐCS doanh nghiệp có đông CNLĐ. B.L

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên: Các cấp CĐ hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu về lịch sử phụ nữ Việt Nam do Hội LHPN tỉnh phát động, kết quả có 25 đơn vị cơ sở tham gia với tổng số 20.757 bài viết, LĐLĐ tỉnh đã lựa chọn 184 bài đạt chất lượng gửi về Hội LHPN tỉnh tham dự cuộc thi. T.E.A

LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn: Đã tập huấn công tác CĐ năm 2016 cho 107 CB chủ chốt của các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Tràng Định. Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt nội dung của các chuyên đề: Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; công tác thi đua khen thưởng; công tác kiểm tra CĐ; công tác tài chính CĐ; CĐCS tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Xuân Trường

LĐLĐ tỉnh Sơn La: Trong quý III, từ các nguồn quỹ được huy động, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn giải ngân vốn 120 được 2 dự án, tạo việc làm mới cho 8 LĐ; tư vấn pháp luật cho 4 trường hợp về các chế độ, chính sách có liên quan và tham gia giám định y khoa cho 58 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp tai nạn LĐ. Thanh Đào