Các clip mô phỏng chuỗi hành động sẽ thực hiện khi chơi với thiết bị cảm ứng của Microsoft.

Xbox 360 Kinect sẽ ra mắt trong tháng 11 năm nay với giá bán thấp nhất là 129 USD. Các trò chơi nổi bật tương thích với Kinect bao gồm Kinectimals, Kinect Sports and Kinect Joy Ride sẽ có giá bán lẻ 40 USD/game. Thùy Chi