Dân số thế giới đã tăng thêm 1 tỷ người trong 12 năm quá để lên con số báo động 7 tỷ người. Giao thông đô thị đang thực sự kêu cứu

Dân số thế giới đã tăng thêm 1 tỷ người trong 12 năm quá để lên con số báo động 7 tỷ người. Hàng loạt các vấn đề an sinh xã hội như Giáo dục, Y tế rồi Môi trường, Quy hoạch... đang phải hứng chịu sức ép rất lớn. Áp lực của thế giới 7 tỷ người còn đè nặng lên vấn đề giao thông đô thị khắp thế giới trong đó Việt Nam không phải ngoại lệ.

DT Tổng hợp