(VietNamNet) - Lũ trên các sông ở Thanh Hóa vượt đỉnh khiến đê vỡ, 3 xã của huyện Thạch Thành chìm trong biển nước 3 ngày qua, đập hồ Cửa Đạt cũng bị vỡ một đoạn khi đang thi công. Mời quý vị xem chùm ảnh phóng viên VietNamNet vừa gửi về.