Nếu một người dân đất Bắc, đặc biệt là người dân Thủ đô mỗi dịp “Tết đến, Xuân về” thì Chùa Hương – chốn tâm linh phải đến, phải đi. Và sau những lời cam kết, Phật tử chỉ dám kêu “Ơn giời! Tôi đến chùa Hương được rồi!”

Chùm ảnh ngày chùa Hương khai hội:

Chum anh: On gioi! Toi den chua Huong duoc roi! - Anh 1

Chum anh: On gioi! Toi den chua Huong duoc roi! - Anh 2

Chum anh: On gioi! Toi den chua Huong duoc roi! - Anh 3

Chum anh: On gioi! Toi den chua Huong duoc roi! - Anh 4

Chum anh: On gioi! Toi den chua Huong duoc roi! - Anh 5

Chum anh: On gioi! Toi den chua Huong duoc roi! - Anh 6

Chum anh: On gioi! Toi den chua Huong duoc roi! - Anh 7

Chum anh: On gioi! Toi den chua Huong duoc roi! - Anh 8

Chum anh: On gioi! Toi den chua Huong duoc roi! - Anh 9

Hoàng Minh

Ảnh: Anh Tuấn