Các nhà khoa học của Viện Sinh thái học miền Nam đã phát hiện nhiều loài thực vật quý hiếm đặc hữu ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Một Thế Giới xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Chum anh: Mot so loai thuc vat quy hiem dac huu ban dao Son Tra - Anh 1

Bán đảo Sơn Trà - Ảnh: Hà Anh

Chum anh: Mot so loai thuc vat quy hiem dac huu ban dao Son Tra - Anh 2

Riềng gợn sóng-Alpinia rugosa S.J.Chen & Z.Y.Chen

Chum anh: Mot so loai thuc vat quy hiem dac huu ban dao Son Tra - Anh 3

Loài mới phát hiện cho Việt Nam. Loài này được mô tả năm 2012 tại đảo Hải Nam, Trung Quốc. Tình trạng Sách đỏ thế giới: Data Deficient, Cần được quan tâm nghiên cứu vì đây là phát hiện mới của Việt Nam

Chum anh: Mot so loai thuc vat quy hiem dac huu ban dao Son Tra - Anh 4

Thiên tuế lược-Cycas pectinata. SIE mới ghi nhận lại ngày 25.4.2017. Tình trạng Sách đỏ thế giới: Vulnerable, sắp nguy cấp

Chum anh: Mot so loai thuc vat quy hiem dac huu ban dao Son Tra - Anh 5

Chum anh: Mot so loai thuc vat quy hiem dac huu ban dao Son Tra - Anh 6

Dây Sót, dây Gấm-Gnetum leptostachyum Blume var. elongatum Markgr. Mẫu chuẩn (Holotype specimen) được thu tại Đà Nẵng năm 1923. SIE mới ghi nhận lại ngày 23.4.2017. Tình trạng Sách đỏ thế giới: Least Concern

Chum anh: Mot so loai thuc vat quy hiem dac huu ban dao Son Tra - Anh 7

Muôi dằm-Melastoma paleaceum. Mẫu chuẩn (Holotype specimen) được thu tại Đà Nẵng năm 1837. SIE mới ghi nhận lại ngày 23.4.2017

Chum anh: Mot so loai thuc vat quy hiem dac huu ban dao Son Tra - Anh 8

Dành Dành-Gardenia sp

Chum anh: Mot so loai thuc vat quy hiem dac huu ban dao Son Tra - Anh 9

Loài có giá trị làm cảnh vì hoa đẹp và rất thơm

Chum anh: Mot so loai thuc vat quy hiem dac huu ban dao Son Tra - Anh 10

Hoa Uvaria Vietnamesis (Endemis), loài hoa đặc hữu mới được phát hiện ở bán đảo Sơn Trà

Lê Đình Dũng (Ảnh: Viện Sinh thái học miền Nam)