(HHT_Online) Những hình ảnh mới nhất của nhóm tại liveshow hôm 1.12 vừa qua sẽ được update trên HHT_online.