[Kênh14] - Vẫn câu chuyện đó, những nhân vật đó... nhưng diễn viên đã hoàn toàn thay đổi. Ngày nay, công nghệ hiện đại có thể khiến mọi việc dễ dàng hơn nhưng liệu thế hệ tiếp nối của Tân Hồng Lâu Mộng có vượt qua thành công của bậc đàn anh? Hãy cùng Kênh14 nhìn lại từng nhân vật trong Hồng Lâu Mộng cũ và mới để nhận xét này.