Thế giới có biết bao nhiêu điều kì lạ và thú vị mà con người vẫn chưa khám phá hết. Dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia tài tình, một thế giới khác hiện ra.

Ngày nay, nhờ có những thiết bị, công nghệ hiện đại, chúng ta được chiêm ngưỡng những bức hình cận cảnh tuyệt vời nhất. Khi quan sát những hình ảnh này, bạn sẽ thấy những con côn trùng trông như những sinh vật từ một hành tinh khác.

Chum anh: Can canh con trung doc, dep. - Anh 1

Ảnh: Tustel ico.

Chum anh: Can canh con trung doc, dep. - Anh 2

Ảnh: Alberto Ghizzi Panizza

Chum anh: Can canh con trung doc, dep. - Anh 3

Ảnh: Rakesh Rocky

Chum anh: Can canh con trung doc, dep. - Anh 4

Ảnh: Vadim Trunov

Chum anh: Can canh con trung doc, dep. - Anh 5

Ảnh: Wil Mijer

Chum anh: Can canh con trung doc, dep. - Anh 6

Ảnh: AimishBoy (Nadav Bagim)

Chum anh: Can canh con trung doc, dep. - Anh 7

Ảnh: Shikhei Goh.

Chum anh: Can canh con trung doc, dep. - Anh 8

Ảnh: Shikhei Goh

Chum anh: Can canh con trung doc, dep. - Anh 9

Ảnh: Boim Wahyudi

Chum anh: Can canh con trung doc, dep. - Anh 10

Ảnh: David Chambon

Theo KHPT