Sáng 26/1/2016, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại hội trường để tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chum anh: Bau ban chap hanh Trung uong Dang khoa XII - Anh 1

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chum anh: Bau ban chap hanh Trung uong Dang khoa XII - Anh 2

Chum anh: Bau ban chap hanh Trung uong Dang khoa XII - Anh 3

Chum anh: Bau ban chap hanh Trung uong Dang khoa XII - Anh 4

Chum anh: Bau ban chap hanh Trung uong Dang khoa XII - Anh 5

Chum anh: Bau ban chap hanh Trung uong Dang khoa XII - Anh 6

Chum anh: Bau ban chap hanh Trung uong Dang khoa XII - Anh 7

Chum anh: Bau ban chap hanh Trung uong Dang khoa XII - Anh 8

Chum anh: Bau ban chap hanh Trung uong Dang khoa XII - Anh 9

Chum anh: Bau ban chap hanh Trung uong Dang khoa XII - Anh 10

Chum anh: Bau ban chap hanh Trung uong Dang khoa XII - Anh 11

Chum anh: Bau ban chap hanh Trung uong Dang khoa XII - Anh 12

Theo chương trình, hôm nay Đại hội làm việc tại Hội trường. Buổi sáng, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Buổi chiều, Đoàn Chủ tịch Đại hội đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Các đại biểu ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội (nếu có). Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

21h30 đêm qua 25-1, hơn 1.500 đại biểu Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã biểu quyết danh sách ứng cử chính thức vào Ban Chấp hành trung ương khóa XII, gồm 220 ứng viên cho các vị trí ủy viên trung ương chính thức, 26 ứng viên cho các vị trí ủy viên dự khuyết.

Việc bầu cử chính thức được tiến hành vào hôm nay 26-1 để bầu ra Trung ương khóa mới với 200 thành viên, trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 dự khuyết.

Việc hình thành danh sách này được dựa trên danh sách giới thiệu của Trung ương khóa XI, gồm 199 ứng viên (chính thức) và 22 (dự khuyết). Ngoài ra, còn dựa vào kết quả tự ứng cử, đề cử, nhận đề cử, từ chối đề cử, rút ý kiến đề cử…

Trước đó, trong chiều tối qua, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu về 29 đồng chí được đề cử bổ sung tại đại hội nhưng có nguyện vọng xin rút. Trong số này có nhiều ủy viên Bộ Chính trị khóa XI như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng... Kết quả, Đại hội đã biểu quyết với đa số phiếu đồng ý cho 29 đồng chí này rút.

TN - Ảnh: TTXVN