Tính đến 14h00 chiều ngày 9/11 (giờ Việt Nam), sau khi kiểm gần hết số phiếu tại 50 bang và thủ đô Washington DC, ứng viên của đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành được 276 phiếu đại cử tri, bà H.Clinton giành được 218 phiếu.

Những người ủng hộ và bỏ phiếu cho ông Donald Trump đã ngay lập tức ăn mừng chiến thắng.

Chum anh an mung chien thang cua nhung nguoi ung ho Donald Trump - Anh 1

Chum anh an mung chien thang cua nhung nguoi ung ho Donald Trump - Anh 2

Chum anh an mung chien thang cua nhung nguoi ung ho Donald Trump - Anh 3

Chum anh an mung chien thang cua nhung nguoi ung ho Donald Trump - Anh 4

Chum anh an mung chien thang cua nhung nguoi ung ho Donald Trump - Anh 5

Chum anh an mung chien thang cua nhung nguoi ung ho Donald Trump - Anh 6

Chum anh an mung chien thang cua nhung nguoi ung ho Donald Trump - Anh 7

Chum anh an mung chien thang cua nhung nguoi ung ho Donald Trump - Anh 8

Chum anh an mung chien thang cua nhung nguoi ung ho Donald Trump - Anh 9

Chum anh an mung chien thang cua nhung nguoi ung ho Donald Trump - Anh 10

Đức Dũng (Lược dịch)