(SGGP).- Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 4 và 5-5. Để chuẩn bị cho phiên họp, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình.

(SGGP).- Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 4 và 5-5. Để chuẩn bị cho phiên họp, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT chuẩn bị, trình tờ trình của Chính phủ về phân bổ 5.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho công trình thủy lợi; Bộ trưởng Bộ KH-ĐT phối hợp chuẩn bị Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ ngân sách cho Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012-2015; Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình tờ trình của Chính phủ về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2011.

Thủ tướng cũng phân công Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH chuẩn bị dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Bộ trưởng Bộ NN-PTNT chuẩn bị, trình tờ trình của Chính phủ về chủ trương thành lập lực lượng kiểm ngư.

L.Nguyên

Vĩnh Long: Nâng thu nhập đầu người lên 4.000 USD vào năm 2020

Sáng 17-4, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo giới thiệu thành tựu 20 năm tái lập tỉnh (1992 - 2012). Sau 20 năm phát triển nền kinh tế của Vĩnh Long đạt được những kết quả khích lệ, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,7%/năm, quy mô kinh tế tăng gấp 5 lần so năm 1992. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, trong đó, khu vực nông nghiệp giảm 17,63%, công nghiệp tăng 6,68%, dịch vụ tăng 10,95%. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 18 lần, từ 1,51 triệu đồng năm 1992 lên mức 28,24 triệu đồng năm 2011. Số hộ nghèo và cận nghèo giảm từ 20.258 hộ (9,23%) năm 2005, còn 3.749 hộ (6%) năm 2011, giảm được 16.509 hộ.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 đạt 13%/năm, và giai đoạn 2016 - 2020 đạt 14,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.900 USD vào năm 2015 và đạt trên 4.000 USD vào năm 2020.

A.Bình