(HNMO) – Hội chợ sẽ được tổ chức từ 08 -13/10/2008 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam. Hội chợ là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội và các nước quảng bá thương hiệu sản phẩm, dịch vụ và học tập trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế toàn cầu.