Để thực hiện việc nhận trẻ từ 6 tháng tuổi tại các trường mầm non công lập, ngày 12.2, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu 24 quận huyện xây dựng lộ trình và báo cáo về Sở trước ngày 25.2.

Các địa phương phải thống kê số trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi, học ở cơ sở mầm non nào, lập danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi. Các quận huyện phải đề xuất cụ thể các chính sách hỗ trợ cho giáo viên, bảo mẫu, cán bộ quản lý…

Cùng ngày, Ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM đã khảo sát tình hình các cơ sở mầm non ngoài công lập tại phường Tân Tạo A, Q.Bình Tân.

B.Thanh