Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội vừa có Công văn 1820/BHXH-QLT tới cơ quan BHXH các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.

Theo đó, với mức lương cơ sở hiện hành, một thẻ BHYT học sinh, sinh viên có mức tiền là 702.000 đồng, trong đó: Học sinh, sinh viên đóng 70% (tương đương 491.400 đồng), ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% (tương đương 210.600 đồng). Khi Nhà nước thay đổi mức lương cơ sở, không thực hiện truy thu đối với các trường hợp đã tham gia và đóng tiền BHYT trước đó mà chỉ áp dụng đối với các trường hợp tham gia thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở trở đi.

Đối với học sinh, sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác như diện hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân quân nhân… đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc, thì cơ sở giáo dục lập danh sách riêng để theo dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia BHYT của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách học sinh, sinh viên, thu tiền đóng BHYT. Đối với học sinh vào lớp 1 và sinh viên năm thứ nhất, thời hạn ghi trên thẻ là từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của lần cấp trước đến 31-12 năm sau. Học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 1-1 đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc năm học đó.

Khánh Vũ