Nếu làm tốt thì việc thi tuyển công khai chức danh Thứ trưởng của Bộ GD&ĐT sẽ trở thành cách làm chung trong hệ thống...