UBND quận Ba Đình có văn bản gửi đơn vị thiết kế tòa nhà 8B Lê Trực phối hợp ký hợp đồng lập phương án, biện pháp phá dỡ giai đoạn 2 công trình tòa nhà 8B Lê Trực theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Liên quan đến việc xử lý vi phạm tại dự án 8B Lê Trực, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình vừa có văn bản gửi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đại học Xây dựng, đơn vị thiết kế tòa nhà 8B Lê Trực phối hợp ký hợp đồng lập phương án, biện pháp phá dỡ giai đoạn 2 (xử lý khoảng lùi) công trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.