Tại buổi Analyst Meeting chiều 16/02, bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Tổng giám đốc CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) cho biết, VHC đã chi 360 tỷ đồng để mua lại 100% vốn CTCP Thủy sản Thanh Bình Đồng Tháp.

Chu tich VHC: Ke hoach 2017 tuong duong nam 2016 - Anh 1

Thanh Bình Đồng Tháp sở hữu nhà máy lớn có 2 xưởng với cùng công suất thiết kế 200 tấn nguyên liệu/ngày và kho lạnh có thể chứa 5,000 tấn. Trong thời gian tới VHC sẽ đầu tư để tăng công suất thiết kế của hai xưởng này lên mức tối đa.

Với việc mua lại Thanh Bình Đồng Tháp và được ưu đãi về thuế, VHC đặt kế hoạch cho công ty này với doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn 2017-2019 cụ thể là: Năm 2017 doanh thu dự kiến 881 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 42 tỷ đồng, sang năm 2018 là 1,058 tỷ đồng và 50 tỷ đồng, năm 2019 lần lượt ở mức 1,269 tỷ đồng và 60 tỷ đồng.

Còn về kế hoạch năm 2017, bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT cho biết sẽ tương đương với năm 2016. Trong khi đó, năm 2016 VHC thực hiện được 7,303 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 555 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt mạnh kế hoạch nhờ kiểm soát chi phí sản xuất làm giảm giá thành.

Xuất khẩu các sản phẩm cá tra ở mức 285 triệu USD, tăng 15%. Công suất chế biến tăng 20%, tự chủ nguồn nguyên liệu ở mức 60%. Công ty cũng đẩy mạnh bán các sản phẩm giá trị gia tăng nhằm đạt doanh số 5 triệu USD./.