Sáng 8/2/2010 (mồng 6 Tết Tân Mão), Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Cùng đi có đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Huỳnh Đảm thắp nén hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị cha già kính yêu, Người đã đưa dân tộc Việt Nam đi cùng những mùa xuân bất diệt. Đất nước đang bước vào một mùa xuân mới với những thời cơ và thách thức mới, Đồng chí Huỳnh Đảm xin hứa MTTQ Việt Nam luôn tích cực phát huy vai trò của mình, ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; chung sức, chung lòng cùng Đảng, Nhà nước hoàn thành thắng lợi công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Trước những kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích, với cuộc sống giản dị đầy tính nhân văn sâu sắc của Người, Chủ tịch Huỳnh Đảm và các đồng chí cùng đi đều bùi ngùi xúc động - Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là ngọn đuốc tháp sáng cho dân tộc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuấn Hải - Ảnh: Hoàng Long